ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

                    1. ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือไทปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

  2. ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือไทปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หากมีความประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ขอให้ส่งใบสมัครและค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 2,800 บาท ส่งไปยังสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา