อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย google data studio (รุ่นที่2) แบบขั้นสูง

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานมอบนโยบายการพัฒนางานไอซีทีต้องเหนือชั้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย google data studio (รุ่นที่2) แบบขั้นสูง ให้กับบุคลากรในสังกัด ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา