คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ติดต่อ สพป.สก.1