การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1