อบรมเชิงปฏิบัติการ หักสูตรการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย google data studio (รุ่นที่1) แบบพื้นฐาน

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หักสูตรการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย google data studio (รุ่นที่1) แบบพื้นฐาน ให้กับบุคลากรในสังกัด ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา