ร.ร.บ้านหนองแก แบ่งปันการอ่าน&การสอน ภาษาอังกฤษ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร ได้แบ่งปันวิธีการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษตามแนวทางโรงเรียนบ้านหนองแก ให้กับเด็กๆนักเรียนแกนนำ และวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณครู จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนวัดเกศแก้ว
2.โรงเรียนบ้านวังแดง
3.โรงเรียนบ้านบึงพระราม
4.โรงเรียนบ้านวังปืน
5.โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1