การประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนายหงษ์คำ หาบุญมี เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1