เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดทำโครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอเชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัด ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

1.หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04153/ว410

Powered By EmbedPress

2.เกณฑ์การประกวด

Powered By EmbedPress

3.ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ

Powered By EmbedPress

4.แบบรายงานการจัดกิจกรรมฯ

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา