ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ณ ห้องคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว เพื่อปรึกษาหารือร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1