พิธีเปิดกิจกรรม “พูดเพื่อพลิกชีวิต”

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “พูดเพื่อพลิกชีวิต” ณ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา