เยี่ยมบ้านนักเรียนมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 3 ทุน ให้กับ 1.เด็กหญิงจันจิรา สวนดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหาธิคุณ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 2.เด็กหญิงเอื้องฟ้า บุดดีวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 3.เด็กหญิงพีรภาว์ สุนทะลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และสมาคมรองแม่บ้านมหาดไทย