ติดตามการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนคุณภาพชุมชน

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ติดตามการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนคุณภาพชุมชนร่วมกับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อ.วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1