ติดตามการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนคุณภาพชุมชน

วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ติดตามการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนคุณภาพชุมชนร่วมกับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1