เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning day

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1
เข้าร่วมกิจกรรม
Big cleaning day  ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรคมือเท้าปาก
วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ สนามหน้าศาลากลางบ้าน  บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10
พร้อมทั้งรับแจกทรายอเบทและปลาหางนกยูง
YUNG1 YUNG YUNG3 YUNG4 YUNG5 YUNG6 YUNG7

ติดต่อเรา