ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ด้วยศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์ ตามทะเบียนเลขที่ 2427 จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2021) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยให้พิจารณาเสนอชื่อเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) พร้อมจัดส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ เท่านั้น ซึ่งจะเปิดรับสมัครผลงานทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1