ติดตามการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนคุณภาพชุมชน

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ติดตามการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนคุณภาพชุมชนร่วมกับ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1