โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี เตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน

ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2564 ผอ.ศิขรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดตามอาคารเรียนและพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน และจัดทำจุดวัดไข้ จุดล้างมือ ให้เพียงพอตามมาตรการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อ สพป.สก.1