ส่งมอบรถยนต์ส่วนราชการ

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้นางสมพิศ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้ส่งมอบรถยนต์ส่วนราชการให้แก่โรงเรียนบ้านวังใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1