ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1