ประกวดคลิปวิดีโอการสอน “100 วิธีเรียนรู้ ครูยุคดิจิทัล 2021”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประกวดคลิปวิดีโอการสอน “100 วิธีเรียนรู้ ครูยุคดิจิทัล 2021” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว