นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ และหัวหน้าเครือข่ายบูรพา ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ โรงเรียนบ้านท่าแยก โรงเรียนบ้านโคกมะตูม และโรงเรียนบ้านหน้าสถานี

ติดต่อ สพป.สก.1