ปล่อยพันธุ์ปลา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15.09 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนัหงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1จำนวน 50 ถุง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา