การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ร.ร.บ้านท่าตาสี 4 HD

https://www.youtube.com/watch?v=tViwb6wWUGQ  ห้องเรียนครูพิมพ์ โรงเรียนบ้านท่าตาสี

https://www.youtube.com/watch?v=Jeql2nDuNd8&feature=youtu.be  ห้องเรียนครูแนน โรงเรียนบ้านท่าตาสี

https://youtu.be/OjnyGJlfAtk   ห้องเรียนครูหวาน  โรงเรียนบ้านท่าตาสี

https://youtu.be/V55PrmtZQpE ห้องเรียนครูแพท โรงเรียนบ้านท่าตาสี

https://www.youtube.com/watch?v=OXl7Mux1Azc  ห้องเรียนครูป๊อป โรงเรียนบ้านท่าตาสี

https://youtu.be/ciwdjnjUysc  ห้องเรียนครูหน่อง โรงเรียนบ้านท่าตาสี

https://youtu.be/nkhw0dq1V9k  ห้องเรียน ครูเบิ้ม โรงเรียนบ้านท่าตาสี

ติดต่อ สพป.สก.1