ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเปิดเรียนใหม่รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา หนังสือที่ ศธ 04153/ว222

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
ขอความตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเปิดเรียนใหม่รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา : เฉพาะ 28 จังหวัด ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามลิงค์ที่แนบ http://gg.gg/o19xq หรือแสกน QR Code

ติดต่อ สพป.สก.1