รณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบหมายให้นางสมพิศ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมให้กำลังใจ และขอบคุณคณะจากเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1