ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อฯ

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อฯ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1