นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19)

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางปภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหมี และโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

ติดต่อเรา