รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทหน่วยงาน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1