การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านคลองสิบสาม

นางประภัสสร สรวนรัมย์ รอง ผอ.สพป.สก.1 เข้านิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วันที่ 14 ม.ค.64

ติดต่อเรา