การเรียนการสอนออนไลน์ รร.บ้านคลองสิบสาม

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงปิดเรียนพิเศษ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2564 “โรงเรียนหยุด เราไม่หยุดการเรียนรู้”

ติดต่อ สพป.สก.1