ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “เด็กดีศรีสระแก้ว” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

แจ้งโรงเรียนในสังกัด (จำนวน 82 แห่ง) ขอให้โรงเรียนดำเนินการดาวน์โหลดเกียรติบัตร “เด็กดีศรีสระแก้ว” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ได้ทางลิงค์ http://gg.gg/npm0q รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ติดต่อ สพป.สก.1