ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค. เป็นประธานกรรมการ ณ โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1