ผอ.เขต พบเพื่อนครู

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล ผอ.เขต พบเพื่อนครู ทางช่อง SK1 TV ดูได้ทุกที่ทีวีเพื่อนครู เพื่อมอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรในสัง ได้เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียน 4 – 31 มกราคม 2564

ติดต่อ สพป.สก.1