ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ครูผู้ช่วย จำนวน 17 คน บุคลากรทางการศึกษาจำนวน 3 คน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1