ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสมพิศ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจบ้านน้ำซับ อำเภอเมืองสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1