รับมอบคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานรับมอบคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ” จากคณะศึกษานิเทศก์โดยมี ดร.ปราณี คงพิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยมี นางประภัสสร สรวนรัมย์ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมเป็นกำลังใจกับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1