ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว”

วันที่ 29 ธันวาคม เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2564 ระดับ สพป. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1