นิเทศ ติดตามการบริหารงานโรงเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี ออกนิเทศ ติดตามการบริหารงานโรงเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนบ้านท่าผักชี โรงเรียนบ้านคลองนางาม และโรงเรียนบ้านกิโลสาม โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ร่วมออกนิเทศ ติดตามในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1