ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าช่วยเหลือมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค/เงิน ให้กับเด็กชายธนชาติ เหมาะศรี และครอบครัว นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

ติดต่อ สพป.สก.1