โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas)

25 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษาต่างประเทศ​ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส​ขึ้น เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เตรียมการแสดงให้นักเรียนได้ออกมาร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาส ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ… …โดยได้รับเกียรติจากนายสนั่น  มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันคริสมาสต์

ติดต่อ สพป.สก.1