ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าเต้น เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ นำนักเรียนในระดับชั้น ป. ๔ – ป. ๖ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่

๑. โรงเรียนบ้านท่าเต้น

๒. โรงเรียนบ้านท่าผักชี

๓. โรงเรียนบ้านภูเงิน

๔. โรงเรียนบ้านบึงพระราม

จากนั้น นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี ได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านท่าผักชี เพื่อรับทราบปัญหาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางแก้ไข

IMG_0022 IMG_0026 IMG_0028 IMG_0036 IMG_0046 IMG_0050 IMG_0061 IMG_0085 IMG_0087 IMG_0094 IMG_0111 IMG_0115 IMG_0121

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1