กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำทีมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทำกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day และกิจกรรม Big Cleaning Week โดยร่วมกันทำความสะอาดจัดระเบียบโต๊ะทำงานของตนเองและบริเวณโดยรอบ และสำรวจ/กำจัดภาชนะเสี่ยงและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1