มอบแนวทางการบริหารสถานศึกษาและพบปะผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เป็นประธานมอบแนวทางการบริหารสถานศึกษาและพบปะผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 21 คน และร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1