การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 เพื่อวางแผนการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จังหวัดตราด

ติดต่อ สพป.สก.1