แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net ครู ป.6

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1