เปิดงานกีฬา-กรีฑา กลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดงานกีฬา-กรีฑา นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ ทั้งหมด 9 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1