SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ (Sakaeo CAI to Standard for quality school) โดยมี นางประภัสสร สรวนรัมย์ นายปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา