เปิดอาคาร “ร่วมใจ 53 ปี ศรีเมือง”

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะเป็นประธานอาคาร “ร่วมใจ 53 ปี ศรีเมือง”
และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1