ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ติดต่อเรา