การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference)

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวประภัสสร สรวนรัมย์ เข้าร่วมการการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มฯ หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1